Missie en visie

Missie

Voortdurende technologische innovatie, promotie en popularisering van naaldloze diagnose en behandeling.

Visie

Een betere wereld maken met naaldloze diagnose en therapieën.